Starta skidsäsongen lite tidigare.. Bilder # 1
Gå Vidare


Tillverkning av snö med hjälp av snökanoner. Snön läggs på en jättelik hög. Den skall bli åtskilliga tusen kubikmeter.


* Fler bilder
Det tar ett par veckor att få ihop snö så det
räcker. Det skall vara kallt.
Vatten sprutar ut under högt tryck i fina droppar
och luft tilsättes.
Här har naturen hjälpt till ....
Högen är närmast klar. Påfyllning uppifrån
jämnar ut.
Flera kanoner är igång samtidigt. Snön yr och lägger sig även på träden i närheten.

En pistmaskin hjälper till. Kanonerna flyttas då och då.
* Teknik och utrustning
Nästa sida >>