Starta skidsäsongen lite tidigare.. Teknisk utrustning och leverantörer
* Fler bilder
* Teknik och utrustning
Starta skidsäsongen lite tidigare.. Teknisk utrustning
Gå Vidare
Det behövs lite av varje för att skidåkningen skall bli en härlig upplevelse!!
* God tillgång på vatten
* Pumpanläggning. Snötillverkningen kräver högt vattentryck.
* Möjligheter för vallning, omklädning mm
* Kylanläggning för att minska vattentemperaturen av stora vattenmängder några grader
* Elförsörjning
* Spårkälkar, sladdar och skotrar.
* Anordningar för att göra åkbara skidspår av den tillverkade snön.
* Tillverka på plats eller flytta på snön. Marktemperatur.
* Kanoner. Finns huvudsakligen av två typer: med och utan egen luftkompressor.
* Tillbehör i spåren - skyltar spårbelysning.
* Pistmaskiner och spårmaskiner
* Transportkapacitet
* Vattenledningssystem för att transportera runt stora mängder vatten av högt tryck och utan frysrisk.
Lovöns vattenverk
TV kräver extra belysning
Hänsyn till naturen
Ett rejält skyltförråd
Pumpanläggning
Ett stort antal broar och överfarter
Skyltning i och kring spår
Vatten...
I dessa trakter behövs belysning under stora delar av dygnet
Vattenledningar till snökanonerna, frostfritt..
Elförsörjning ute i "ödemarken"
Kyltorn - Kallt vatten ger bättre snö
Rastplatser utmed spåren
Spårmarkeringar under tävlingar måste vara tydliga
Pist och spårmaskiner
Bevara miljön för en njutbar skidtur..