Starta skidsäsongen lite tidigare..
Genom att tillverka snö under den kalla perioden och lagra den
till nästa säsong, kan man börja åka skidor i det närmaste en månad tidigare än vad som annars varit möjligt.

För att genomföra detta krävs en hel del arrangemang och teknik.

Gå Vidare
* Teknik och utrustning
Själva tågordningen är i fallet Skidstadion i huvudsak denna

1. Tillverkning av snö med hjälp av snökanoner. Snön läggs på en jättelik hög.

2. Högen täcks med sågspån för att värmeisolera under sommarperioden.

3. Snölagret bevakas under den varma perioden.

4. När det sedan är dags att lägga ut snön, skalas isolerlagret av.

5. Därefter transporteras snön ut och läggs ut i ett jämntjockt lager längs
spårsträckan.

6. Spåren planas ut och pistas med maskiner och är sedan klara att tas i bruk.

7. Normalt brukar marktemperaturen och vädret var sådant att det kan ske så att spåret är åkbart till den 1:a november. Blir 2014 ett undantag ?
* Fler bilder
Invigning 2009-11-01
* Säsongsstart 2013 - 2016 bilder
* Snölager inför hösten 2013...